UBERØRT NATUR?
Det er noe(n) som truer hytta vår!

Kvitryggspett:
Sitat fra brev fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling:
"Vassdragsnaturen og dalføret er med unntak av den gamle vegen og en mindre demning på stedet i praksis uberørt og derfor av høy verdi som bl.a. turområde.  Handlingsprogrammet for friluftslivet i Vest-gder (1985) har da også foreslått sikret badeplass i området.  Forøvrig er det registrert truede arter (kvitryggspett) i området på østsiden av Struben og litt nordvest for denne.  Rik edelløvskog er registrert på østsiden av vassdraget og nordover.
............... Vi rår derfor kommunen til å avslå søknaden."                         O-J.E. (Seniorrådgiver)


Flere bilder:
http://www.hardangerfugl.net/galleri/2003052001.htm
Dokumentasjon om hvitryggspetten:
http://www.nofhll.no/default.asp?page=82&article=7267


Truet badeplass i Struben!

| Svar

Nyeste kommentarer

03.03 | 19:55

Koselig!!!

08.04 | 12:17

Fin sak for en fin familie!

26.06 | 22:31

Takk for en hyggelig dag på Finnøy . Ingunn og Asle

27.04 | 13:34

Fint hus